საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა

ბერძნის ქ. 29, 0112 თბილისი, საქართველო

ცხელი ხაზი: (995) 32 269 47 47

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის დეპარტამენტი

ტელ: (995) 32  269 47 47;  
ფაქსი: (995) 32 269 47 47 ; 
ელ–ფოსტა:  public@gcci.ge; marketing@gcci.ge

 

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

ტელ: (995) 32 269 38 89 ;  
ელ–ფოსტა:  ninov@gcci.ge

 

იურიდიულ საკითხთა დეპარტამენტი

ტელ: (995) 32 269 40 41;
ელ–ფოსტა: b.injia@gcci.ge

 

საინფორმაციო, ანალიტიკური და   რეგიონალური პოლიტიკის განვითარების დეპარტამენტი

ტელ: (995) 32 2698811 ;    555 30 50 55

ელ - ფოსტა:  g.kavtaradze@gcci.ge

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

ტელ: (995) 32 269 36 46; 555 38 39 40

ელ - ფოსტა:  k.j@gcci.ge