ექსპორტის დახმარება

თქვენ გადაწყვიტეთ პროდუქციის ექსპორტი?


1. რა ტიპის პროდუუქციის ეხპორტს გეგმავთ?

  •  დარწმუნდით რომ არ არსებობს რაიმე სახის შეზღუდვა ან დამატებითი მოთხოვნა თქვენი პროდუქციის ექსპორტზე.

2. რომელ ქვეყანაში გსურთ მოახდინოთ თქვენი პროდუქციის ექსპორტი?

  • დარწმუნდით რომ არ არსებობს რაიმე სახის შეზღუდვა ან დამატებითი მოთხოვნა იმ ქვეყანაში სადაც თქვენ გსურთ განახორციელოთ პროდუქციის ექსპორტი.
  • შეამოწმეთ აქვს თუ არა საქართველოს სპეციალური სავაჭრო რეჟიმი იმ ქვეყანასთან სადაც თქვენ გსურთ განახორციელოთ პროდუქციის ექსპორტი.

3. გჭირდებათ დამატებითი მომსახურება თქვენი პროდუქციის ექსპორტის განხორციელების მიზნით?

  • დარწმუნდით გჭირდებათ თუ არა წარმოშობის სერტიფიკატის აღება? თუ ამ კითხვაზე პასუხი დადებითია, რა სახის სერტიფიკატია საჭირო?
  • დარწმუნდით გჭირდებათ თუ არა დამცავი ჰოლოგრამა თქვენი პროდუქციის ავთენტურობის დასაცავად.
  • დარწმუნდით გჭირდებათ თუ არა ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატი ექსპორტის ქვეყნის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების სესაბამისად.

4. გჭირდებათ დამატებითი ინფორმაცია საგადასახადო კანონმდებლობის მოთხოვნებთან დაკავშირებით?

  • გადაამოწმეთ საბაჟო მოთხოვნები საქართველოს შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე:  www.rs.ge

 

ასევე, თანდართულ ფაილში შეგიძლიათ იხილოთ დამატებითი ინფორმაცია ექსპორტისა და იმპორტის შესახებ.