საქართველოს კულტურის პალატა

 

2013 წელს შეიქმნა კულტურის პალატა,რომელიც აერთიანებს კულტურისა და ხელოვნების დარგში მოღვაწე ადამიანებს, ასევე იმ ბიზნესმენებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ამ სფეროში საინვესტიციო ან/და მეცენატური საქმიანობით. პალატის მიზანია საერთაშორისო პრაქტიკის გამოყენებით შექმნას ხელოვნების ნიმუშების შეფასების სისტემა, რაც გამოიწვევს ქართული ხელოვნების ნიმუშებისადმი საერთაშორისო ინტერესის ზრდას. ამასთანავე, პალატის მიზანია ხელი შეუწყოს ქართული ხელოვნების ნიმუშებისა და ხეოლოვანთა მონაწილეობს სხვადასხვა ღონისძიებებში, რაც ხელს შეუწყობს საერთშორისო ცნობადობის ამაღლებას ქართული კულტურის მიმართ. ამასთანავე პალატა მჭიდროდ მუშაობს ადგილობრივ ბიზნესმენებთან, კომერციულ ბანკებთან და უცხოეთის საინვესტიციო ფონდებთან ქართული ხელოვნების ნიმუშებში დანაზოგების დაბანდების მოტივირების მიზნით.