მთარგმნელობითი მომსახურება

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატაში არსებობს კვალიფიციური თარჯიმნების გუნდი, რომლებიც გადათარგმნიან ნებისმიერი სირთულის და სპეციფიკის იურიდიულ, ფინანსურ, მეცნიერულ, ტექნიკურ და სამედიცინო ტექსტს. თარჯიმნები ნებისმიერ შეკვეთას სრული პასუხისმგებლობით ეკიდებიან და მას მაღალ პროფესიულ დონეზე ასრულებენ.


ცხრილში მოყვანილია 12-ანი შრიფტით აკრეფილი ერთი გვერდის (1800 ნიშანი, დაახლოებით 250 სიტყვა ინტერვალების ჩათვლით) თარგმნის ღირებულება. გვერდის ზომა A4, ფონტი: Times New Roman (ინგლისური), Acadnusx (ქართული). ტექნიკური თარგმანი მოიცავს ფინანსურ, ეკონომიკურ, იურიდიულ და სხვ. ტერმინოლოგიას.
 

მთარგმნელობითი მომსახურება

სტანდარტული თარგმანი

ტექნიკური თარგმანი

ქართულ -ინგლისური

16

30

ქართულ - გერმანული

20

30

ქართულ - ფრანგული

20

30

ქართულ - ესპანური

20

30

ქართულ - თურქული

25

35

ქართულ - იტალიური

20

30

ქართულ - რუსული

12

25

ქართულ - ჰოლანდიური

25

35

ქართულ - სომხური

30

35

ქართულ - ბერძნული

25

35

ქართულ - ბულგარული

25

35

ქართულ - უკრაინული

25

30

ქართულ - არაბული

35

50

ქართულ - ირანული

60

70

 

ფასები მოცემულია ლარებში დღგ-ს ჩათვლთ


აღნიშნული მომსახურებით სარგებლობისათვის გთხოვთ მოგვმართოთ ელ-ფოსტაზე translation@gcci.ge შემდეგი ინფორმაციით:


1) თქვენი საკონტაქტო მონაცემები
2) რა ენაზე უნდა ითარგმნოს ტექსტი და რა ვადებში
3) თანდართული სათარგმნი ტექსტი.