პრეზიდენტი

კახა ბაინდურაშვილი

 

დაბადების თარიღი : 1978 წ. 26 სექტემბერი

დაბადების ადგილი : საქართველო,თბილისი

განათლება :

  •    თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (1998-2000),ეკონომიკურ მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი.                      
  •    უილიამს კოლეჯი (უილიამსთაუნი, მასაჩუსეტსი, აშშ) (2005-2006), განვითარებადი ეკონომიკის   მაგისტრის ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება :

  •     პრეზიდენტი- საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა (20011-დღემდე)
  •      საქართველოსფინანსთა მინისტრი (2009-2011)
  •      საქართველოსფინანსთა მინისტრის მოადგილე (2007-2009)
  •      საქართველოსფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის თავმჯდომარე   (2006-2007)
  •      საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი (2004-2005)
  •      გაეროს განვითარების პროგრამის კონსულტანტი (2002-2004)
  •      საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საინვესტიციო პროექტების მონიტორინგის სამმართველოს    უფროსი (2000-2003)
  •      რედაქტორი - სააგენტო „პრაიმ-ნიუსი“ (1999-2000)

 

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზაციული სტრუქტურასაქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა არის საჯარო სამართლის კორპორაცია, მის პრინციპებს და საქმიანობის განხორციელების ორგანიზაციულ საკითხებს არეგულირებს საქართველო სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებსაქართველოს კანონი და პალატის წესდება. აღნიშნული კანონი  პალატას უფლებას ანიჭებს მონაწილეობა მიიღოს საკანონმდებლო საქმიანობებში, როგორებიც არის კანონპროექტების მომზადება, საკანონმდებლო ცვლილებების შეთავაზება და ა.შ.

 

პალატის საერთო კრება აერთიანებს 150 მეწარმეს ქვეყნის მაშტაბით (თვითოეული მუნიციპალიტეტიდან 2-3 დელეგატით), ხოლო დედაქალაქიდან 10 დელეგატით. საერთო კრება ირჩევს პალატის პრეზიდენტს, ამტკიცებს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წესდებას და შეაქვს მასში ცვლილებები.

 

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის საბჭო განსაზღვრავს პალატის შინაგანაწესს და მის ვალდებულებებს.  

 

 

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტის არჩევა ხდება 4 წლის ვადით საერთო კრების მიერ. 

 

 

ვიცე- პრეზიდენტების და უცხოეთში საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენლების დანიშვნა ხდება პალატის პრეზიდენტის მიერ.

 

გენერალური დირექტორი ასევე პალატის პრეზიდენტის მიერ არის არჩეული და ევალება  პალატის მომსახურებების უზრუნველყოფა.

 

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის დაქვემდებარებაში არის 7 რეგიონალური პალატა, რომლებიც შეიქმნა საერთო კრების მიერ. რეგიონალური პალატის ხელმძღვანელებს და მათ მოადგილეებს ნიშნავს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი.

 

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატას დაფუძნებული აქვს რამდენიმე შვილობილი კომპანია: ააიპ "საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი", შპს " საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის კონსალტინგი და აუდიტი", ააიპ "საქართველოს კულტურის პალატა", შპს "საქექსპერტიზა" და შპს "საქინტერეკონომსერვისი". ამ კერძო კომპანიების დაარსება საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის სამეთვალყურეო საბჭოს ინიციატივით მოხდა.