პრიორიტეტი

 

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საბაზრო ეკონომიკის განვითარება, რომელიც გაზრდის დასაქმებას და ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში დოვლათის დაგროვებას.